Informacja o zasadach przetwarzania danych

 

  1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Damal sp. z o.o., ul. Sokratesa 5/47, 01-909 Warszawa.

  1. Cel, czas oraz prawna podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce pracy) będą przetwarzane w celu przygotowania oferty handlowej w związku z Pani/Pana zapytaniem i kontaktowaniem się w związku z przekazaną ofertą lub udzielenia odpowiedzi na pytanie Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przedstawienia oferty oraz jej ewentualnej realizacji, a w przypadku, gdy udzielamy odpowiedzi na zapytanie – przez czas niezbędny do jej udzielenia i zakończenia korespondencji w tej sprawie. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

  1. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

  1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w przypadkach określonych przepisami prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do danych,  ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

  1. Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.