Raporty zarządcze i finansowe/BI

Zajmujemy się również przygotowaniem pełnych raportów zarządczych i finansowych, które wspomagają efektywność przedsiębiorstw.

Raporty zarządcze i finansowe/BI

Zajmujemy się również przygotowaniem pełnych raportów zarządczych i finansowych, które wspomagają efektywność przedsiębiorstw. Dzięki nim w znacznym stopniu nasi Klienci mogą pozwolić sobie na usprawnienie procesu budżetowania, raportowania i konsolidacji finansowych.

Raporty stanowią praktyczne narzędzie w każdym podmiocie gospodarczym, które pozwala na uporządkowanie wszelkich informacji finansowych. Tworząc zestawienia samodzielnie, przedsiębiorcy często nie są w stanie połączyć posiadanych danych z danymi księgowymi, co stanowi problem w rzetelności prezentowanych wyników. Dzięki nam, przekazane Klientom raporty są automatycznie połączone z pełną dokumentacją księgową, a zaprezentowane wyniki odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową podmiotu. Sporządzamy również sprawozdania finansowe Spółek. Na bieżąco uwzględniamy zmiany w przepisach i regulacjach prawnych.

Jak wszyscy wiemy, obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z działalności wynika z obowiązującej obecnie ustawy o rachunkowości i należy do zadań Zarządu. W ramach naszych usług nasi Klienci mogą liczyć na sporządzenie sumarycznego sprawozdania finansowego, które przedstawi kompleksowe informacje na temat posiadanego majątku Spółki oraz jej aktualnej sytuacji materialnej. Dzięki licznym szkoleniom możemy na bieżąco monitorować reformy, jakie mają miejsce w dzisiejszych czasach. Dodatkowo zapewniamy terminowość i rzetelną weryfikację posiadanych danych.

Cieszące się wśród naszych klientów raporty to:

 • raporty kadrowo-płacowe,
 • raporty dotyczące rejestrów VAT,
 • zapisy księgowe,
 • zestawienia księgowe,
 • kartoteki kontrahentów oraz pracowników,
 • statystyki dotyczące ilości wprowadzonych dokumentów,
 • raporty zawierające analizę kosztów,
 • raporty dotyczące pełnej ewidencji zapisów na kontach księgowych,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych.

Dzięki wybraniu pakietu naszych usług nasi Klienci mają możliwość weryfikacji przygotowanych zestawień o każdej porze dnia, z każdego miejsca na świecie bez obaw o brak dostępu do potrzebnych informacji. Poprzez przygotowanie licznych raportów wspomagamy naszych Klientów w procesie właściwego zarządzania firmą, pozwalając zaoszczędzić czas poświęcony na próby analiz, które nie spełniają oczekiwań.

Zobacz poprzednią pozycję
Usługi Kadrowo-Płacowe
Zobacz następną pozycję
Wsparcie w optymalizacji rozwiązań IT/ERP/MES