Osoba kontaktowa (*)

  Czy spółka jest zarejestrowana (*)

  Adres email (*)

  Telefon (*)

  Forma prawna prowadzonej działalności

  Płatnik VAT (*)

  Liczba dokumentów średnio na miesiąc

  Liczba środków Trwałych i WNiP aktualinie amortyzowanych?

  Ile średnio rocznie przybywa nowych Środków trwałych i WNiP?

  Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę średnio na miesiąc

  Liczba osób zatrudnionych tylko na umowę cywilną prawną średnio na miesiąc

  Czy firma prowadzi sprzedaż lub zakup Unijny?

  Czy firma prowadzi sprzedaż fiskalną?

  Czy firma prowadzi sprzedaż przez sklep internetowy?

  Czy firma posiada rozrachunki lub/i rachunki walutowe?

  Pełna nazwa spółki (*)

  NIP (*)

  Miasto głównej siedziby firmy (*)

  Krótki opis działalności

  Menu