Usługi Księgowe

Specjalizujemy się w obsłudze firm, wobec których wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Nasze usługi księgowe są dedykowane m.in. dla spółek z o.o., spółek akcyjnych i innych spółek prawa handlowego.

Usługi Księgowe

Specjalizujemy się w obsłudze firm, wobec których wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Nasze usługi księgowe są dedykowane m.in. dla spółek z o.o., spółek akcyjnych i innych spółek prawa handlowego. W naszej ofercie mamy również dostępne rozwiązania wynikające ze specyficznych potrzeb prowadzonej działalności np. prowadzenie równocześnie pełnej księgowości dla celów zarządczych, a księgi przychodów i rozchodów dla celów rozliczeń podatkowych.

W ramach oferowanych przez nas usług w zakresie księgowości znajdą Państwo szeroki wachlarz działań obejmujący:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym,
 • dokonywanie bieżących zapisów w ewidencji księgowej,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w ustawowych terminach i ich terminową wysyłkę do odpowiednich urzędów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do właściwych organów,
 • sporządzanie oraz przesyłanie rocznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego,
 • przygotowywanie uzgodnionych raportów,
 • wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków i wypełniania formularzy dla różnych instytucji,
 • wsparcie w zakresie kontaktu z instytucjami publicznymi,
 • sporządzanie raportów dla GUS.

Świadcząc usługi finansowo-księgowe zapewniamy zachowanie pełnej poufności danych oraz zgodność z przepisami prawa.

Z wysoką starannością i dbałością o szczegóły Księgowe przygotowują terminowo wszystkie wymagane prawem deklaracje podatkowe, a także sporządzają sprawozdania finansowe.

DEVIRE Sp. z o.o.

Zobacz następną pozycję
Usługi Kadrowo-Płacowe