O systemie

Wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu informatyki. Nasze systemy są na bieżąco aktualizowane i dostosowane do zmian prawno-finansowych. W ramach umowy do dyspozycji klientów bezpłatnie przekazujemy program do:

  • Rejestracji faktur kosztowych
  • Archiwum elektroniczne tych dokumentów
  • Obsługę kasy oraz obsługę kartotek pracowniczych w celu przekazywania danych o pracownikach i dokumentów oraz informacji niezbędnych do ich obsługi.

Dla klientów, którzy nie posiadają systemów fakturowych możemy dostarczyć zintegrowany system do wystawiania faktur w ramach systemu SaldeoSMART. Program jest dostępny z każdego urządzenia podłączonego do Internetu 365 dni w roku.

Systemy handlowe

Klientom dostarczamy również systemy handlowe, logistyczne, magazynowe oraz CRM połączone z naszym systemem enova365. Rozwiązanie to pozwala na między innymi:

  • Automatyczne rozliczanie rozrachunków handlowych przez BR,
  • Automatyczne płatności za zobowiązania realizowane przez system,
  • Wspólną bazę kontrahentów zweryfikowaną z białą listą podatników.

Oprogramowanie SaldeoSMART dostępne jest w języku: polskim, angielskim, niemieckim i koreańskim. Informacje o systemie można znaleźć na stronie naszego działu IT SaldeoSMART. System enova365 dostępny jest w języku polskim oraz w języku angielskim, niemniej cykliczne raporty mogą być przygotowywane w wielu innych językach. Informacje o systemie można znaleźć na stronie naszego działu IT.

Przejdź w tył
Korzyści
Menu