Usługi Kadrowo-Płacowe

Ze względu na formalności oraz koszty związane z tworzeniem własnego, wewnętrznego działu kadr i płac, oferujemy naszym Klientom pełną obsługę kadrowo-płacową.

Usługi Kadrowo-Płacowe

Ze względu na formalności oraz koszty związane z tworzeniem własnego, wewnętrznego działu kadr i płac, oferujemy naszym Klientom pełną obsługę kadrowo-płacową. Wybranie naszej zewnętrznej usługi w obrębie tego działu, pozwala Klientowi w pełni skupić się na realizacji własnych celów, opracowanych na długoterminowej strategii rozwoju podmiotu.

Ze swojej strony zapewniamy profesjonalne oraz rzetelne podejście do powierzonych nam zadań. Działamy zawsze na czas, co pozwala nam pilnować ustawowo wyznaczonych terminów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku zapewniamy o wysokiej jakości obsługi. Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach prawnych oraz korzystamy z wielu szkoleń, co pozwala nam na aktualizację wiedzy m.in. odnośnie prawa pracy. Poza wymienionymi korzyściami jakie płyną z wyboru naszych usług, rezygnacja z wewnętrznego działu kadrowo- płacowego przyczyni się znacznie do obniżenia kosztów administracyjnych.

Wybierając nasz pakiet outsourcingu kadrowo-płacowego nasi Klienci mogą liczyć na:

 • terminowe otrzymywanie list płac z naliczonymi wynagrodzeniami,
 • prowadzenie oraz pełny dostęp do e-teczek pracowniczych,
 • przygotowywanie umów zawartych z nowymi pracownikami,
 • wystawianie skierowań na badania dla nowych pracowników,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji urlopów pracowniczych,
 • nadzór nad przysługującymi pracownikom pakietami medycznymi,
 • obsługę w zakresie Pracowniczych Programów Kapitałowych, w tym naliczanie składek na PPK,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zajęciami komorniczymi,
 • sporządzanie szczegółowych raportów oraz przeprowadzanie skrupulatnych analiz w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń poszczególnych centrów kosztów firmy oraz pozostałych zestawień – zgodnie z potrzebami Klienta,
 • sporządzanie miesięcznych raportów o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • przygotowanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych do ZUS,
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji w zakresie PIT,
 • miesięczne wyliczanie zaliczek ZUS oraz PIT od wynagrodzeń;
 • rejestrację pracowników w ZUS,
 • zgłaszanie umów o dzieło do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji GUS.

Wybierając nasze usługi, nasi Klienci mają gwarancje zachowania pełnej poufności danych osobowych oraz ciągły dostęp do potrzebnych informacji kadrowo-płacowych.

Jedną z wielu usług oferowanych przez biuro rachunkowe, z których korzystamy jest opieka kadrowo-płacowa naszej Spółki. Wykwalifikowany zespół oraz jego sumienne podejście do każdego problemu sprawia, że zarządzanie sprawami naszych zatrudnionych nie przysparza nam kłopotów.

YieldPlanet S.A.

Zobacz poprzednią pozycję
Usługi Księgowe
Zobacz następną pozycję
Raporty zarządcze i finansowe/BI