Doradztwo Podatkowe

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez naszych długoletnich Klientów, w ramach współpracy z naszą firmą proponujemy również wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego i nie tylko.

Doradztwo Podatkowe

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez naszych długoletnich Klientów, w ramach współpracy z naszą firmą proponujemy również wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego i nie tylko. W związku z licznymi zmianami przepisów, wprowadzaniem nowych form prawnych prowadzenia działalności oraz niepewności u przedsiębiorców wynikającej z niestabilności rozwiązań oraz rozbieżnych interpretacji oferujemy skorzystanie z wsparcia, porad, opinii i wyjaśnień współpracujących z nami doradców podatkowych.

Wybierając tę opcję oszczędzicie Państwo czas na poszukiwanie i weryfikację dostępnych możliwości. Dzięki temu nasi Klienci będą mieć pewność, że wybrany wariant jest optymalny dla podmiotu, a zaproponowane rozwiązania podatkowe wpłyną na efektywny rozwój działalności.

W ramach współpracy nasi Klienci mogą skorzystać z doradztwa podatkowego w zakresie:

  • bieżącego doradztwa podatkowego,
  • podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
  • podatku od towarów i usług VAT i akcyzy,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT,
  • cen transferowych,
  • schematów podatkowych,
  • ulg na innowacje,
  • wsparcia podatkowego przy nowych inwestycjach,
  • audytów podatkowych
Zobacz poprzednią pozycję
Pozyskiwanie funduszy unijnych oraz finansowanie i ubezpieczenia
Zobacz następną pozycję
Doradztwo Finansowe