Grupy VAT – nowe możliwości dla przedsiębiorców.

Grupy VAT – nowe możliwości dla przedsiębiorców.

Od stycznia 2023 roku wprowadzona zostanie możliwość łączenia się przedsiębiorców w Grupy VAT. Nowa możliwość będzie dotyczyć firm, które mają wspólne powiązania w zakresie finansowym, ekonomicznym lub organizacyjnym.

W celu utworzenia Grupy VAT zainteresowane podmioty muszą spisać między sobą pisemną umowę, w której określą dla niej nazwę zawierającą oznaczenie grupa VAT lub GV. W umowie muszą znajdować się także wszelkie dane identyfikacyjne podatników wchodzących w skład grupy wraz z podaniem wysokości kapitału zakładowego każdego z nich. Podanie danych identyfikacyjnych dotyczy także wszelkich udziałowców tworzących grupę, wraz z wysokością posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowy, którzy posiadają przynajmniej 50% udziałów w kapitale tych podatników.

Zgłoszenie o utworzeniu Grupy VAT, wraz z przekazaniem umowy o powstaniu, zainteresowane podmioty mogą dokonać poprzez system VAT-R. W momencie rejestracji członkowie Grupy zostają wykreśleni z rejestru podatników VAT, z jednoczesnym pojawieniem się w rejestrze informacji o Grupie VAT. Umowa Grupy może być zawarta na minimum trzy lata, można ją przedłużyć przed terminem 30 dni od jej wygaśnięcia, dopełniając przy tym niezbędnych formalności.

Kogo dotyczy możliwość łączenia się w Grupę VAT?

Połączenie się w Grupę VAT będzie dotyczyć podmiotów, które wykazują ze sobą powiązania na gruncie:

  1. ekonomicznym, czyli główna działalność łączących się spółek ma taki sam charakter lub rodzaje działalności, które prowadzą, wzajemnie się uzupełniają, lub jeden z członków prowadzą taką działalność, z której korzystają inni członkowie Grupy VAT,
  2. finansowym, co oznacza, że jeden z podmiotów stanowiących grupę posiada pond 50% udziału w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw do głosowania w organach stanowiących, zarządzających lub kontrolnych. Trzecią opcjonalną wytyczną jest posiadanie ponad 50% praw do udziału w zyskach każdego z pozostałych członków,
  3. organizacyjnym, czyli podmioty tworzące Grupę w pełnym lub częściowym porozumieniu wspólnie kierują działaniami, w sposób pośredni lub bezpośredni w formie prawnej lub faktycznej.

Aby móc połączyć się w Grupę VAT, podmioty mogą mieć siedzibę w Polsce lub nie posiadając jej w Polsce w przypadku, gdy na ich terytorium prowadząc działalność z udziałem oddziału znajdującego się w Polsce.

Wśród połączonych spółek musi zostać wybrany przedstawiciel, który będzie pełnił obowiązki, związane z rozliczaniem VATu w imieniu całej spółki.

Zalety połączenia się w Grupę VAT.

Nowa opcja oferuje kilka znaczących benefitów, w tym powiększenie możliwości przepływu gotówki w Grupie, w tym istotnych kwestii zarządzania naliczonym podatkiem. Wszelkie dokonywane w ramach grupy transakcje nie będą podlegać naliczaniu podatku VAT. Podmioty skupione w ramach Grupy mogą złożyć jeden, zbiorczy JPK, nie wystawiają między sobą faktur, a przede wszystkim nie są objęte obowiązkiem mechanizmu podzielonej płatności.

Objaśnienia podatkowevat

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Moja Księgowa Online jako partner biznesowy

W dzisiejszych czasach wybór partnera biznesowego rozpatruje się na wszystkie strony. Jednym z kluczowych aspektów jest weryfikacja pod względem rzetelności w dokonywanych płatnościach. To daje realny pogląd na stan firmy oraz jego stosunek do współpracy z innymi podmiotami. DAMAL,…
Pozostałe

Życzenia Wielkanocne

Z okazji świąt Wielkanocy, życzymy Państwu pełnych radości chwil. Aby ten czas przyniósł odpoczynek oraz wytchnienie w zabieganej codzienności. Zespół Moja Księgowa Online