Slim VAT 3

Zmiany w Slim VAT 3

W dniu 14 kwietnia 2023 roku sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT. Projekt  wprowadzający zmiany w pakiecie SLIM VAT 3 został przyjęty przez sejm w styczniu 2023 roku.

Jakie zmiany w SLIM VAT 3?

Nowelizacja  dotyczy kilku kluczowych obszarów działalności gospodarczej w kraju, a wprowadzone zmiany mogą skutkować znacznym usprawnieniem płynności finansowej firm.

  1. Zostanie zwiększony limit wartości sprzedaży małego podatnika do kwoty 2 mln euro, co oznacza, że wzrośnie liczba podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej i rozliczeń kwartalnych z VAT.
  2. Nie będzie już wymagane posiadanie faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) aby odliczyć naliczony podatek. Umożliwione zostanie składanie korekt deklaracji bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Dzięki tej zmianie zmniejszy się ilość formalności dotyczących obrotu międzynarodowego.
  3. W celu uproszczenia rozliczania, zostaną dokładniej określone informacje na temat sposobu stosowania kursu przeliczeniowego faktur korygujących, gdy oryginalny dokument jest w innej walucie. Zostanie wprowadzona możliwość rezygnacji z wystawienia takiej korekty w sytuacji, gdy różnica pomiędzy wstępną a ostateczną fakturą nie przekroczy 2 punktów procentowych.
  4. Uregulowana zostanie możliwość przekazywania środków z rachunku VAT wewnątrz grupy, ponadto dysponowanie środkami na rachunku VAT zostanie rozszerzone o możliwość realizowania opłat z tytułu niektórych podatków.
  5. Wdrożone zostaną uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń przedsiębiorcy. Dostosowany zostanie sposób fakturowania do e-paragonu, a także prowadzenia ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kas rejestrujących, które pozwolą na rezygnację z wydruku paragonu, a dokument sprzedaży będzie dystrybuowany w formie elektronicznej.
  6. W systemie finansów publicznych zostanie wprowadzony przegląd wydatków. Przestanie obowiązywać wydawanie przez organy podatkowe postanowienia w sprawie zaliczenia wpłat/zwrotów czy nadpłat podatku na poczet zaległości podatkowych.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy w dniu 14 kwietnia, a przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2023 roku.

podatkivat

Ostatnie wpisy

Zobacz pozostałe wpisy