Rekrutacja

Elektroniczna obsługa umów o pracę i umów zlecenia dla małych przedsiębiorców

Pod koniec stycznia wszedł w życie nowy system teleinformatyczny, który ma służyć do obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Przepisy są dedykowane małym przedsiębiorcom i mają za zadanie ułatwić proces sporządzania i zarządzania umowami.

Przepisy dotyczące elektronicznej obsługi umów weszły w życie 23 stycznia 2023r, na mocy projektu przegłosowanego 16 listopada 2022 roku. System ma zostać wdrożony maksymalnie w okresie trzech lat od wejścia w życie przepisów, czyli do stycznia 2026 roku.

Do kogo skierowany jest system?

Nowowprowadzony system dedykowany jest przede wszystkim małym przedsiębiorcom, którym przyda się wszelka możliwa pomoc w usprawnieniu wewnętrznych procesów i wypełnieniem obowiązków administracyjnych. Aby korzystać z systemu, należy być:

  • Mikroprzedsiębiorcą, który w ciągu ostatnich dwóch latach obrotowych przynajmniej raz spełnił warunki takie jak: średnioroczne zatrudnienie poniżej dziesięciu pracowników, roczny obrót netto nie przekroczył równowartości kwoty dwóch milionów euro przeliczonych na złoty, czy nie przekroczył równowartości 2 mln euro w bilansie sporządzonym na koniec jednego z tych dwóch lat branych pod uwagę.
  • Podmiotem, który zatrudnia mniej niż dziewięć osób, a nie jest mikroprzedsiębiorcą.
  • Zleceniodawcą,
  • Rolnikiem,
  • Osobą fizyczną, niebędącą żadnym z powyższych podmiotów.

Założenia nowych przepisów:

Nowy system realnie umożliwi zawieranie umów online i jest swego rodzaju kamieniem milowym dla małych przedsiębiorców. Dzięki jednemu narzędziu przedsiębiorca będzie mógł załatwić formalności związane z podpisaniem umowy z nowym pracownikiem, zgłoszeniem niezbędnych informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Wprowadzone zmiany nie są rejestrem publicznym, lecz narzędziem mającym za zadanie pomóc, ułatwić i usprawnić przedsiębiorcy dokonanie wymaganych czynności, takich jak:

  • zgłoszenie nowego pracownika do ZUS,
  • obsługa kontaktu i korespondencji z ZUS,
  • wyrejestrowaniem pracownika z ZUS,
  • naliczanie podatku dochodowego,
  • naliczaniem składek ubezpieczeniowych.

Tego typu rozwiązania stanowią spore ułatwienie dla jego odbiorców. Pozwalają na przygotowanie umów, czy do poprawnego wywiązania się z obowiązków wynikających z zatrudnienia pracownika.

umowa o pracę

Zobacz pozostałe wpisy

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo, Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu zdrowia, chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego…
Bez kategorii

Dzień kobiet

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet w Rosji obchodzono w 1913 roku w wyjątkowy sposób – demonstracjami antywojennymi. Trudno dziś przejść obok tego faktu obojętnie. Dlatego wszystkim kobietom życzymy siły w walce o lepsze jutro.