Zmiany w JPK_VAT7. Dowiedz się więcej na temat szczegółów zmian i jak się do nich przygotować!

Nowelizacje przepisów prawa gospodarczego co roku są wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców. Ich znajomość, to podstawa prowadzonej działalności gospodarczej. Często, zmiany w prawie, oznaczają również aktualizację lub zmianę  używanego oprogramowania księgowego, fakturującego  lub całego systemu do  zarządzania firmą.

Jedną z tegorocznych nowelizacji, która obowiązywać będzie wszystkich podatników jest tzw. Nowy plik JPK_VAT.
Termin wejścia w życie nowego pliku: JPK_V7, określony  początkowo na datę 1 kwietnia 2020 został przeniesiony na 1 lipca 2020 roku,  na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z epidemią COID-19

Zmiany w JPK_VAT i eDeklaracjach w 2020r.

Zmiany w systemie deklaracji VAT, które pierwotnie zaplanowane były na 1 kwietnia 2020 roku,  zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dn. 18 marca 2020 roku, zostaną wprowadzone 1 lipca 2020 roku i będą obowiązywały wszystkich płatników jednocześnie.

Zobacz co zmieni się w systemie deklaracji VAT

Stan obecny

od 1 lipca 2020 r.

Dotychczasowy obowiązek sprawozdawczości
finansowej polega na tym, że każdy
przedsiębiorca obowiązkowo co miesiąc
przesyłał do organów skarbowych
plik JPK_VAT oraz eDeklaracje VAT.
Co więcej na żądanie urzędu
przedsiębiorca zobligowany jest
również do przesłania pliku JPK.
   Od 1 lipca 2020 roku, każdy podatnik, niezależnie
od  wielkości firmy, zgodnie z nowymi przepisami,
będzie wysyłał do Ministerstwa Finansów jedną,
comiesięczną deklarację w postaci pliku JPK_V7.
Zamiast dwóch osobnych elektronicznych
dokumentów (JPK_VAT i eDeklaracji VAT).
Obecnie podatnik jest zobowiązany przygotować
i wysłać plik JPK_VAT w wersji elektronicznej
za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca
za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień
miesiąca wypada w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, wtedy ma czas
do pierwszego dnia roboczego)
   Nowy JPK_V7 będzie obowiązywać w dwóch
wariantach – w zależności od tego w jaki sposób
rozliczają się podatnicy. Warianty JPK_V7:
JPK_VAT7M dla podatników rozliczających się
miesięcznie
JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się
kwartalnie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów     i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. rok 2019 poz. 1520 oraz Roz- porządzenie Ministra Finansów, Inwestycji I Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych new version of Vanitygen i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – Dz. U. rok 2019 poz. 1988.

Co w praktyce oznacza
wprowadzenie nowego pliku JPK_V7?

Nowy plik JPK_V7 zastępuje i łączy w jeden plik oraz dodatkowo zawiera:

 • VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K),
 • plik JPK_VAT obowiązujący do kwietnia 2020 r., będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika,
 • VAT-27 – informację podsumowującą / korektę informacji podsumowującej (o obrocie krajowym),
 • VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjach nierealizowanych na terytorium kraju, o zwrot w sytuacji braku sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym),
 • VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego),
 • VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT)
 • inne wnioski dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K obecnie jako osobne dokumenty.

Ministerialne rozporządzenie, łączące dotychczas przesyłane informacje w jednym pliku JPK_V7, zmienia również kształt dotychczasowego pliku.

Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi
w nowym pliku JPK_V7

 1. typ dokumentu,
 2. oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług szczególnie narażonych na nadużycia (np. dostawa napojów alkoholowych, dostawa oleju opałowego, dostawa wyrobów tytoniowych, świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej, świadczenie usług doradczych, księgowych, prawnych itp.),
 3. oznaczenie transakcji objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie (np. VAT marża, MPP, Odwrotne obciążenie itp.),
 4. typ dokumentu zakupu

Powiększenie liczby obowiązków ewidencyjnych dla transakcji składanych w pliku JPK_V7 może okazać się wyzwaniem. JPK będzie bowiem zawierać poszerzone dane ewidencji VAT, które w nowej formie muszą być gromadzone dla konkretnej zarejestrowanej transakcji sprzedaży.

Dotychczas księgowy, który był odpowiedzialny za wysyłkę deklaracji w firmie, nie musiał znać szczegółowych jej parametrów, teraz natomiast dane te muszą zostać zawarte w przesyłanym pliku.

W praktyce w wielu przypadkach ewidencja VAT i stworzony na jej podstawie jeden (dla danego okresu) plik JPK powstają w wyniku zebrania danych z wielu systemów informatycznych wykorzystywanych w działalności gospodarczej podatnika. Dane z tych systemów, często w różnej formie i strukturze, importowane są do systemu księgowego, w którym powstaje kompletna ewidencja VAT i sporządzane są: deklaracja VAT-7 oraz plik JPK_VAT.

W wyniku wprowadzanych zmian w tych wszystkich systemach i mechanizmach wymiany danych, musi nastąpić rozbudowa o możliwości ewidencjonowania i przesyłania nowych dodatkowych informacji w przedsiębiorstwie o przedmiotach transakcji i zastosowaniu szczególnych procedur według słowników przewidzianych w nowym rozporządzeniu i nowych strukturach JPK_V7.

Przygotuj się na zmiany JPK_V7
o czym warto pamiętać

Na podatniku leżał i nadal leży, obowiązek dostosowania działalności do wymogów przesyłania JPK. Ten obowiązek przyspieszył swego czasu, proces cyfryzacji bardzo wielu przedsiębiorstw, które wdrożyły oprogramowania księgowe umożliwiające przesyłanie pliku JPK do MF.

Teraz z kolei podatnicy muszą zebrać wiele dodatkowych informacji z rożnych systemów, a  wymaganych w nowych strukturach nowego pliku JPK.

W związku z tym, niewątpliwie ważną sprawą będzie obecnie, możliwość dodawania wymaganych informacji z zakresu transakcji oraz szczególnych procedur rozliczania podatku VAT –  do obecnego systemu zarządzania zasobami firmy, co w przypadku spółek współpracujących z biurem rachunkowych przekłada się na zmiany w systemach sprzedaży tak, aby umożliwiły rejestrację sprzedaży i zakupów zgodnie z nowymi wymaganiami.

Bardzo ważnym elementem będzie również realizacja mechanizmu narzuconego przez zmiany w prawie – w taki sposób, aby system jak najlepiej wspierał użytkowników, którzy dotychczas mieli minimalny związek z JPK (np. fakturzyści czy magazynierzy) w ustalaniu jaki znacznik dać na towarze lub dokumencie w ramach uzupełnienia parametrów transakcji.

Niezbędna będzie również aktualizacja innych systemów informatycznych wykorzystywanych do fakturowania i ewidencjonowania faktur zakupu oraz mechanizmów wymiany danych pomiędzy tymi systemami, a systemem księgowym w którym generowane są pliki JPK.

Okres przejściowy – zmiana terminu
wejścia w życie rozporządzenia o nowym pliku JPK_V7

Mamy nieco czasu

W związku z marcowym przesunięciem terminu wejścia w życie Ustawy o nowym pliku JPK_V7 od 1 kwietnia do 1 lipca 2020 roku będzie miał miejsce okres przejściowy.

W praktyce oznacza to, że miedzy 1 kwietnia, a 1 lipca 2020 roku różni podatnicy różnie będą wysyłali pliki JPK związane z VAT-em. Część będzie robiła to według dotychczasowych zasad,  a część zgodnie z nowymi zasadami, czyli przesyłając jeden plik JPK_V7.

Czas ten będzie dla :

 1. Ministerstwu Finansów – szansą na praktyczną weryfikację konstrukcji nowych JPK_V7.
 2. Podatników – na dostosowanie swoich systemów księgowych do zmian wchodzących w życie w lipcu 2020

Napisz do nas! 
Przygotujmy się na zmiany razem!

biuro rachunkoweERPJPK_V7JPK_VAT

Ostatnie wpisy

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

W ramach przepisów Tarczy Antykryzysowej (art.22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw),…
Pozostałe

Tarcza antykryzysowa. Ułatwienia dla podatników. [zbiór]

Tarcza antykryzysowa to temat bardzo rozległy. Ilość zapisów, rozporządzeń i interpretacji może przyprawić każdego podatnika o zawrót głowy. Oczywistym jest, że większość z nas korzysta ze wsparcia profesjonalistów (niezależnej księgowej czy biura rachunkowego) opierając się na ich…