35-godzinny tydzień pracy – założenia nowego projektu

Pod koniec września do Sejmu trafił projekt nowej ustawy, której głównym założeniem jest skrócenie czasu pracy z obecnych 40 na 35 godzin w tygodniu. Zmniejszenie wymiaru przepracowanych godzin nie miałoby przełożenia na pomniejszenie dotychczasowej wypłaty.

Skrócenie etatu do 35 godzin pracy w tygodniu został skierowany do prac w parlamencie i spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem opinii publicznej. Pierwszym nasuwającym się pytaniem, była kwestia dotycząca proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia. Przygotowane założenia zakładają jednak, że wynagrodzenie podstawowe ma pozostać bez zmian, mimo krótszego czasu przepracowanego przez pracownika. Dlaczego? Ze względu na coraz częściej pojawiające się dane oraz tezy mówiące o zachowaniu obecnej produktywności przez pracownika, mimo krótszego wykonywania obowiązków. Czy tyczy się to każdego zawodu lub wykonywanych zadań? Oczywiście nie, dlatego należy dokładnie przeanalizować i przygotować warunki nowych zasad pracy.

Głównym uzasadnieniem złożonego wniosku są informacje dotyczące zdrowia Polaków oraz rosnącego problemu społecznego dotyczącego wypalenia zawodowego. Jedno z badań analizujących to zjawisko, przeprowadzone przez Nationale-Nederlanden, wykazało, że aż 2/3 badanych widzi u siebie objawy wypalenia zawodowego. Stan ten zazwyczaj oznacza spadek produktywności, ale przede wszystkim rozwój wielu poważnych problemów, w tym zachorowanie na depresję. Ze względu na obniżający się w tym zakresie poziom życia Polaków wnioskodawcy chcą zmniejszeniem wymiaru czasu pracy wpłynąć na poprawę tej sytuacji. Inne badania jasno wskazują, że obecnie obowiązujący czas pracy jest w pewnym zakresie godzinami zmarnowanymi, ponieważ pracownicy nie są w stanie cały czas być tak samo wydajni, a jeśli jeszcze pojawia się problem z wypaleniem, nieproduktywny czas zaczyna się kumulować. Polacy są jednym z narodów, które pracują najdłużej w ciągu tygodnia w skali Europy, jednak kwestionowane jest to, czy najwydajniej.  Więcej czasu na życie prywatne, pasje oraz możliwość zadbania o swoje zdrowie ma wpłynąć m. in. na lepsze funkcjonowanie w pracy, poprawienie wydajności oraz realnej pracy twórczej.

Zmniejszenie wymiaru czasu, ale z zachowaniem poziomu wypłaty ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości życia, jednak może oznaczać pewne problemy dla znacznej ilości pracodawców. Podstawowym jest oczywiście pozostający w niezmienionej formie koszt pracownika, który będzie pracował krócej (co może, ale nie musi oznaczać mniej produktywnie). W momencie, gdy profil firmy będzie wymagał dostępności pracowników w dłuższym wymiarze godzin, pracodawca może zostać zmuszony do zatrudnienia kolejnej osoby, a to będzie wiązało się z dalszymi kosztami.

Projekt odbierany jest jako pozytywna odpowiedź na rosnące problemy Polaków, którzy są w czołówce przepracowanych ludzi w Europie i spotyka się z dużym zainteresowaniem. Ważne jest, aby jego ostateczny kształt był wynikiem głębokich analiz uwzględniających bieżącą sytuację i realne możliwości dotyczące zarówno obowiązków pracodawców, jak i wywiązywania się ze swoich przez pracowników. Nie można także zapomnieć o odpowiednim dostosowaniu norm BHP oraz ich egzekwowaniu w nowych warunkach.

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Wprowadzenie pojęcia pracy zdalnej do Kodeksu Pracy

Jedną z trwałych zmian, jakie zostawiła pandemia Covid-19 jest przejście na system pracy zdalnej lub hybrydowej części pracowników. Okres ten pokazał, że jest to możliwe, a pracownicy są tak samo, a czasem i bardziej produktywni. Z tego względu wielu pracowników zdalnych, ale i ich pracodawców planuje utrzymać ten stan dalej. Do tej pory warunki pracy zdalnej opierały się na tzw. ustawie covidowej, jednak do Sejmu trafił już projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w tym aspekcie.

Menu