Fundusze Unijne. Wsparcie dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, rusza od czerwca 2020 r. Do wykorzystania 3 miliardy złotych.

Jak informuje, na swoich stronach Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (gov.pl), w najbliższym czasie zostanie uwolnione 3 miliardy złotych dla mikro-, małych i średnich firm, które zmagają się ze skutkami pandemii. Pomoc będzie przeznaczona na wydatki operacyjne. Wnioski będzie można składać od czerwca do końca września 2020 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zauważyło, że skutki pandemii, w sposób szczególny dają się we znaki małym i średnim przedsiębiorstwom. Stąd wyniknęła decyzja o przygotowaniu wsparcia, którego celem jest finansowanie wydatków związanych z bieżącym prowadzeniem działalności firm.

Średnie przedsiębiorstwa

Funduszowy Pakiet Antywirusowy, który uzupełnia rządową tarczę antykryzysową, to nasza odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym w pakiecie jest wsparcie na bieżące wydatki firm. Środki pochodzą z funduszy europejskich: programów Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój i regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Z wypowiedzi Pani Minister, dowiadujemy się również o przewidywanej wartości funduszy przeznaczonych dla poszczególnych regionów. Wsparcie z programu Polska Wschodnia (POPW) to wartość 500 milionów złotych, a z dotacji będą mogli skorzystać średni przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy stracili lub prawie stracili płynność finansową spowodowaną COVID-19

Pozostałe Regiony objęte są dotacjami w programie Inteligentny Rozwój (POIR) gdzie w puli do wykorzystania są 2 miliardy złotych.

Patrząc wstecz, jest to największe wsparcie Funduszy UE dedykowane przedsiębiorcom, zmagającym się, w bieżącej działalności, ze skutkami pandemii. Ważne jest również to, że wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy czyli bieżącą działalność, nie wyklucza korzystania ze wsparcia z pożyczek płynnościowych również dostępnych w POIR.

Co z mikro- i małymi przedsiębiorstwami?

Dla nich przeznaczone zostało (tymczasem) 500 milionów złotych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Jest to kwota zadeklarowana przez województwa, ale nie stanowi o ostatecznej wartości pomocy, oferowanej w ramach RPO i jest szansa na jej zwiększenie.

„[…]takiego rozwiązania w funduszach unijnych jeszcze nie było. – To całkowicie nowy produkt. My dostarczamy regionom wypracowane przez nas know-how, czyli zbiór zasad, jak przyznawać i rozliczać te dotacje, ale ostateczne decyzje o wsparciu należą do województw” – podkreśla szefowa MFiPR.

Ciekawym rozwiązaniem jest to, że dotacje udzielone na podstawie, wspomnianego przez Panią Minister, know-how, rozliczane będą na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków. Co więcej, będą mogły z nich skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Metryczka:

Jaki jest cel dotacji?

  • fundusze pochodzące z dotacji będzie można przeznaczyć na opłacenie mediów, kosztów najmu powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Gdzie składać wnioski?

  • W przypadku POPW i POIR – wnioski o wsparcie będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • W przypadku RPO – w regionalnych instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środkami UE

Od kiedy można składać wnioski?

  • Uruchomienie działań jest zaplanowane na czerwiec 2020 r.

Do kiedy?

  • Pomoc przedsiębiorcom będzie udzielana do końca 2020 roku.

 

Źródło:  MFiPRMamBiznes.pl

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

35-godzinny tydzień pracy – założenia nowego projektu

Pod koniec września do Sejmu trafił projekt nowej ustawy, której głównym założeniem jest skrócenie czasu pracy z obecnych 40 na 35 godzin w tygodniu. Zmniejszenie wymiaru przepracowanych godzin nie miałoby przełożenia na pomniejszenie dotychczasowej wypłaty.

Pozostałe

Wsparcie dla przedsiębiorców. Ruszył Serwis o Tarczy Antykryzysowej.

W tak zagmatwanej rzeczywistości biznesowej, w gąszczu zmian i rozporządzeń mających ułatwić przedsiębiorcom życie, trudno się czasem zorientować i wybrać to co jest odpowiednie dla danej działalności. Z tego powodu rząd uruchomił Serwis o Tarczy Antykryzysowej, którego głównym celem…
Pozostałe

Moja Księgowa Online jako partner biznesowy

W dzisiejszych czasach wybór partnera biznesowego rozpatruje się na wszystkie strony. Jednym z kluczowych aspektów jest weryfikacja pod względem rzetelności w dokonywanych płatnościach. To daje realny pogląd na stan firmy oraz jego stosunek do współpracy z innymi podmiotami. DAMAL,…
Menu