Fundusze Unijne. Wsparcie dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, rusza od czerwca 2020 r. Do wykorzystania 3 miliardy złotych.

Jak informuje, na swoich stronach Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (gov.pl), w najbliższym czasie zostanie uwolnione 3 miliardy złotych dla mikro-, małych i średnich firm, które zmagają się ze skutkami pandemii. Pomoc będzie przeznaczona na wydatki operacyjne. Wnioski będzie można składać od czerwca do końca września 2020 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zauważyło, że skutki pandemii, w sposób szczególny dają się we znaki małym i średnim przedsiębiorstwom. Stąd wyniknęła decyzja o przygotowaniu wsparcia, którego celem jest finansowanie wydatków związanych z bieżącym prowadzeniem działalności firm.

Średnie przedsiębiorstwa

Funduszowy Pakiet Antywirusowy, który uzupełnia rządową tarczę antykryzysową, to nasza odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym w pakiecie jest wsparcie na bieżące wydatki firm. Środki pochodzą z funduszy europejskich: programów Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój i regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Z wypowiedzi Pani Minister, dowiadujemy się również o przewidywanej wartości funduszy przeznaczonych dla poszczególnych regionów. Wsparcie z programu Polska Wschodnia (POPW) to wartość 500 milionów złotych, a z dotacji będą mogli skorzystać średni przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy stracili lub prawie stracili płynność finansową spowodowaną COVID-19

Pozostałe Regiony objęte są dotacjami w programie Inteligentny Rozwój (POIR) gdzie w puli do wykorzystania są 2 miliardy złotych.

Patrząc wstecz, jest to największe wsparcie Funduszy UE dedykowane przedsiębiorcom, zmagającym się, w bieżącej działalności, ze skutkami pandemii. Ważne jest również to, że wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy czyli bieżącą działalność, nie wyklucza korzystania ze wsparcia z pożyczek płynnościowych również dostępnych w POIR.

Co z mikro- i małymi przedsiębiorstwami?

Dla nich przeznaczone zostało (tymczasem) 500 milionów złotych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Jest to kwota zadeklarowana przez województwa, ale nie stanowi o ostatecznej wartości pomocy, oferowanej w ramach RPO i jest szansa na jej zwiększenie.

„[…]takiego rozwiązania w funduszach unijnych jeszcze nie było. – To całkowicie nowy produkt. My dostarczamy regionom wypracowane przez nas know-how, czyli zbiór zasad, jak przyznawać i rozliczać te dotacje, ale ostateczne decyzje o wsparciu należą do województw” – podkreśla szefowa MFiPR.

Ciekawym rozwiązaniem jest to, że dotacje udzielone na podstawie, wspomnianego przez Panią Minister, know-how, rozliczane będą na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków. Co więcej, będą mogły z nich skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Metryczka:

Jaki jest cel dotacji?

  • fundusze pochodzące z dotacji będzie można przeznaczyć na opłacenie mediów, kosztów najmu powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Gdzie składać wnioski?

  • W przypadku POPW i POIR – wnioski o wsparcie będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • W przypadku RPO – w regionalnych instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środkami UE

Od kiedy można składać wnioski?

  • Uruchomienie działań jest zaplanowane na czerwiec 2020 r.

Do kiedy?

  • Pomoc przedsiębiorcom będzie udzielana do końca 2020 roku.

 

Źródło:  MFiPRMamBiznes.pl

Ostatnie wpisy

Zobacz pozostałe wpisy

Slim VAT 3
podatki

Zmiany w Slim VAT 3

W dniu 14 kwietnia 2023 roku sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT. Projekt  wprowadzający zmiany w pakiecie SLIM VAT 3 został przyjęty przez sejm w styczniu 2023 roku.

Pozostałe

Wsparcie z Tarczy bez PIT i CIT

Minister Finansów podpisał rozporządzenie zwalniające z podatku PIT i CIT subwencje wypłacone w ramach Tarcz Finansowych 1.0 i 2.0. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.…