Close-up of business woman hands check company finance data repo

Nowy obowiązek sprawozdawczy platform cyfrowych w Unii Europejskiej – na czym polega?

Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej powinno zostać zaimplementowane do polskiego prawa do końca obecnego roku. Według Ministerstwa Finansów nowe przepisy przyniosą wiele korzyści, przede wszystkim mają za zadanie ujednolicić pewne procesy i rozliczenia. Ministerstwo zachęca do udziału w konsultacjach, tak by osiągnąć pełen dialog przed wprowadzeniem zasad w życie.

Rozpoczyna się proces wdrożenia

Opracowywane zasady sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej mają uporządkować, ujednolicić i ustandaryzować sposób procedowania oraz tego, jak przekazywane są informacje o sprzedaży i właściwe rozliczenie podatkowe do administracji UE. Platformy cyfrowe oferujące sprzedaż towarów czy usług w wersji online to jedna z największych części funkcjonowania Internetu. W tym zakresie mamy do czynienia zarówno z małymi platformami, połączonymi np. z mediami społecznościowymi, jak i wielkimi graczami, tzw. Marketplace’ami. Sprzedaż prowadzą tam zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. To powoduje wiele problemów związanych z możliwościami kontroli wszystkich działań podlegających opodatkowaniu, szczególnie gdy transakcje są transgraniczne. Znaczna część platform sprzedażowych jest także zlokalizowana w innych państwach. Te elementy powodują nierówności oraz brak zabezpieczenia prawnego dla użytkowników, oraz sprzedawców.

Nowe przepisy uniemożliwią omijanie lub uchylanie się od obowiązków podatkowych w ramach działalności na terenie Unii Europejskiej. Użytkownicy próbujący stosować dawne luki będą widoczni dla odpowiednich organów. Dodatkowo zasady pomogą w zachowaniu równowagi i konkurencyjności między sprzedażą online a tradycyjną.

Założenia nowych przepisów

Zasady nowych przepisów zakładają, że informacje dotyczące sprzedawców będą przekazywane za pośrednictwem samych platform sprzedażowych, poprzez ich operatorów. A ci będą mieli za zadanie w ramach procedury należytej staranności, zweryfikować konieczność raportowania informacji o sprzedawcy. Operator będzie miał do tego podstawę prawną, opartą na informacjach publicznych lub potwierdzeniu informacji przedstawionym od samego sprzedawcy. W ramach nowych zasad operatorzy będą mogli także korzystać z zewnętrznych usług w zakresie tworzenia raportów. W ramach jednolitych przepisów będzie istniała zasada mówiąca o tym, że operator jednej platform nie będzie zobligowany do przekazywania informacji o sprzedawcach w momencie, gdy będzie mógł wskazać, że operator innej platformy już zgłosił dany podmiot w ramach tzw. procedury wyboru jednego państwa członkowskiego. Sami operatorzy platform online będą mogli skorzystać z jednorazowej rejestracji w wybranym przez siebie państwie UE.

Według przygotowywanych zasad podmiot odpowiedzialny, w tym przypadku Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyska możliwość kontroli czy raportujący operator platformy sprzedażowej wywiązał się należycie z obowiązków i przestrzega procedur należytej staranności oraz wymogów sprawozdawczych. Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości w tym zakresie, może zostać nałożona na raportującego kara pieniężna, a nawet możliwość wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT.

Wszystkie te założenia obecnie są opracowywane przez Ministerstwo Finansów, a zainteresowane podmioty zaproszone są do udziału w dialogu i konsultacjach. Nowe przepisy mają ułatwić oraz uszczelnić funkcjonowanie wspólnych platforma dla poszczególnych państw członkowskich, a także stanowić zabezpieczenie dla użytkowników.

Ministerstwo FinansówprzepisyUnia Europejska

Zobacz pozostałe wpisy

Podatki

Z tarczą czy na tarczy, czyli wynik konsultacji społecznych

W wyniku zakończonych konsultacji społecznych w sprawie opisywanych przez nas tutaj, czyli kolejnej tarczy mającej chronić Polaków przed negatywnym wpływem inflacji, podwyżek czy innych okoliczności. Do zaproponowanych przez Ustawodawcę propozycji, zostało dodane kilka nowych rozwiązań. Wspomniane…
Pozostałe, PPK

Autozapis do PPK a obowiązki Pracodawcy

Od początku 2023 roku weszła w życie zmiana związana z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Obecnie Pracodawca ma obowiązek co 4 lata ponownie włączać pracownika do PPK, w sytuacji, gdy ten nie złoży ponownie pisemnej rezygnacji z udziału w programie. Według ustawy…
Pozostałe

Moja Księgowa Online jako partner biznesowy

W dzisiejszych czasach wybór partnera biznesowego rozpatruje się na wszystkie strony. Jednym z kluczowych aspektów jest weryfikacja pod względem rzetelności w dokonywanych płatnościach. To daje realny pogląd na stan firmy oraz jego stosunek do współpracy z innymi podmiotami. DAMAL,…