Autozapis do PPK a obowiązki Pracodawcy

Od początku 2023 roku weszła w życie zmiana związana z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Obecnie Pracodawca ma obowiązek co 4 lata ponownie włączać pracownika do PPK, w sytuacji, gdy ten nie złoży ponownie pisemnej rezygnacji z udziału w programie.

Według ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, Pracodawca ma obowiązek poinformować Pracowników o autozapisie, a także udostępnić im i zebrać nowe deklaracje uczestnictwa lub rezygnacji z programu . Obowiązujące do tej pory deklaracje tracą swoją ważność z końcem lutego, a nowe zaczną obowiązywać od marca 2023. Sytuacja z wygaśnięciem i zebraniem nowych deklaracji powtórzy się w 2027 roku.

Wraz ze zmianą i obowiązkiem Pracodawcy ustalony został następujący harmonogram działań:

  1. Do 28 lutego br. wyznaczony został termin na przeprowadzenie przez Pracodawcę akcji informacyjnej wśród Pracowników, przede wszystkim tych, którzy złożyli w poprzednich latach swoje deklaracje rezygnacji.
  2. Od 1 marca 2023 roku następuje okres zbierania deklaracji rezygnacji od osób pracujących na Umowę o Pracę, których wcześniejsza deklaracja wygasła wraz z końcem lutego. Taka deklaracja rezygnacji będzie ważna do końca lutego 2027 roku. Oddzielnie regulowana jest sytuacja Pracowników, którzy przed kwietniem 2023 ukończą 55 lat. Takie osoby nie będą automatycznie zapisywane do PPK, ale dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku.
  3. Od marca 2023 Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK, a po upływnie wyznaczonego terminu, dla osób zgłoszonych do PPK zostanie odprowadzona odpowiednia składka.
  4. W sytuacji Pracownika, który został wpisany do Pracowniczego Planu Kapitałowego, a później złożył rezygnację, to w jego imieniu Pracodawca wciąż jest zobowiązany złożyć odpowiedni wniosek o wznowienie wpłat. Chyba że deklaracja o rezygnacji zostanie złożona jeszcze przed upływem marca 2023 roku oraz realizacją wypłaty Pracownika.
  5. Od kwietnia 2023 roku Pracodawca ma obowiązek przekazywać środki Pracowników, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji do instytucji finansowej. Jeżeli nastąpi sytuacja, w której deklaracja została złożona do końca marca, ale po obliczeniu i potrąceniu składek za marzec, Pracodawca zobligowany jest zwrócić pobrane składki Pracownikowi.

W przypadku osób, które do tej pory nie uczestniczyły w Pracowniczym Planie Kapitałowym, ale teraz chcą do niego przystąpić, nie muszą oczekiwać na kolejny okres autozapisu. Wystarczy złożyć wniosek o dokonywanie wpłat.

obowiązki podatkowepodatkiPracownicze plany kapitałowe

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Aby skorzystać z promocji i otrzymać indywidualny voucher rabatowy z numerem seryjnym należy wypełnić poniższy formularz. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą, aby ustalić szczegóły. Termin ważności vouchera – 28.02.2021.
Pozostałe

Komunikacja z klientem

Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez Biuro Rachunkowe Mojaksiegowa.online jest innowacyjny program SaldeoSMART Komunikacja z Klientem. Jest to platforma online dedykowana dla biur rachunkowych oraz ich klientów. SaldeoSMART Komunikacja z Klientem umożliwia m.in.: przesyłanie rozliczeń księgowych,…