Jak zwiększyć efektywność w dziale kadr i płac? Wypracowane standardy mogą się do tego przyczynić

.Wdrożenie odpowiednich procesów w firmie to podstawowe działania, które strukturyzują oraz stanowią o jakości przepływu informacji czy realizacji obowiązków przez pracowników. W dziale kadr i płac wdrożenie adekwatnych procesów jest kluczowe do sprawnego oraz zgodnego z przepisami rozliczania zobowiązań wobec Klientów oraz instytucji państwowych. Procedury w naszym biurze rachunkowym zostały starannie opracowane i składają się z kilku istotnych etapów.

Jak to może wyglądać?

Pierwszym krokiem jest określenie celu i zakresu przepływu informacji. Powinniśmy ustalić, które z informacji kadrowo-płacowych będą przekazywane między firmami oraz zidentyfikować procesy związane z kadrami i płacami, które są objęte tym przepływem.

Następnie, sporządzamy pisemne zasady i procedury dotyczące przepływu informacji kadrowo-płacowej. Te dokumenty precyzują odpowiedzialności za przekazywanie i odbieranie informacji, a także wybierają odpowiednie narzędzia ułatwiające ten proces. Ważne jest również upewnienie się, że narzędzia te są kompatybilne i umożliwiają bezpieczne udostępnianie danych.

Stosujemy również umowę o poufności, która gwarantuje, że przekazywane informacje są chronione i traktowane w sposób odpowiedni.

Utworzenie harmonogramu przekazywania informacji to kolejny istotny element naszej procedury. Określamy częstotliwość przekazywania informacji, na przykład tygodniowo lub miesięcznie, oraz ustalamy konkretne terminy, do których informacje muszą być dostarczone.

Ważne jest także regularne monitorowanie procesu przepływu informacji kadrowo-płacowych oraz przeprowadzanie okresowych audytów. Ten element pozwali na ocenę efektywności i identyfikację obszarów do poprawy.

Ocena i doskonalenie to nieodłączna część naszej procedury. Regularnie oceniamy proces przepływu informacji i dostosowujemy zasady i procedury w miarę potrzeb. Ponadto, uwzględniamy opinie współpracowników i bierzemy pod uwagę ich sugestie w celu ciągłego doskonalenia tego procesu.

Dzięki odpowiednio zorganizowanych procedurach, nasze biuro rachunkowe zapewnia sprawną i zgodną z przepisami realizację zobowiązań. Przestrzeganie wyżej opisanych etapów gwarantuje skuteczne prowadzenie kadr i płac oraz zadowolenie naszych klientów.

W Moja Księgowa Online, troszczymy się o najwyższą jakość usług. Zapraszamy do kontaktu z nami, kadry w Twojej firmie zostaną zaopiekowane.

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

35-godzinny tydzień pracy – założenia nowego projektu

Pod koniec września do Sejmu trafił projekt nowej ustawy, której głównym założeniem jest skrócenie czasu pracy z obecnych 40 na 35 godzin w tygodniu. Zmniejszenie wymiaru przepracowanych godzin nie miałoby przełożenia na pomniejszenie dotychczasowej wypłaty.

Slim VAT 3
podatki

Zmiany w Slim VAT 3

W dniu 14 kwietnia 2023 roku sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT. Projekt  wprowadzający zmiany w pakiecie SLIM VAT 3 został przyjęty przez sejm w styczniu 2023 roku.

biuro rachunkowe, podatki

Praca zdalna z Biurem Rachunkowym MojaKsiegowa.Online to korzyści dziś i w przyszłości! Zobacz, jakie proponujemy rozwiązania i skorzystaj z nich.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju, wymusiła w wielu sektorach konieczność przejścia z pracy offline w biurze, na pracę zdalną. Szczególnie trudne zadanie mają te firmy, które nie korzystały dotychczas ze zintegrowanych systemów informatycznych, w tym księgowych oraz komunikacji pomiędzy klientem…