Zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2021 r.

Rząd opublikował rozporządzenie zmieniające zasady ujmowania danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od lipca do grudnia 2021 roku . Konieczność zmiany w JPK_VAT nastąpiła w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Zostały wprowadzone także zmiany dotyczące m.in. faktur uproszczonych czy oznaczeń GTU.

Najważniejsze zmiany w JPK_VAT wprowadzone w rozporządzeniu:

  • Doprecyzowanie merytoryczne i formalne przepisów dotyczących oznaczeń niektórych grup towarów i usług. Zmieniono również sposób oznaczeń z „01”, „02” na „GTU_01”, „GTU_02”. Zapoznaj się ze wszystkimi zmianami oznaczeń GTU.
  • Dla dokumentów z oznaczeniem „RO” i „WEW” wyłączenie oznaczeń GTU.  Aby uprościć obowiązki ewidencyjne uznano, iż  czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane oznaczeniami GTU
  • Wyłączenie stosowania oznaczenia „MPP” w części sprzedażowej jaki zakupowej ewidencji. W przypadku sprzedaży obowiązkiem jest wystawienie faktury z opisem “metoda podzielonej płatności” – o ile taka konieczność wynika z ustawy o VAT (tzn. gdy dochodzi do transakcji powyżej 15.000 zł na towarach/usługach z załącznika nr 15 do ustawy). Sprzedawca poza oznaczeniem na fakturze nie musi (a nawet nie będzie miał takiej możliwości) jednak tych transakcji opisywać procedurą MPP w pliku JPK.
  • Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” od stycznia 2022. „WSTO_EE” stosowane będzie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju. „WSTO_EE” stosowane również przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
  • Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług. Wyłączenie obowiązuje, gdy powiązania między nabywcą a dostawcą towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
  • Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”.
  • Przy korzystaniu z „ulgi na złe długi” należy wykazać daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty.
  • Możliwość zbiorczego wykazywania tzw. faktur uproszczonych oraz biletów jednorazowych. Dotyczy to paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.
  • Wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca).
ŹRÓDŁO:GOV.PL; JPK.INFO
GTUJPKJPK_V7JPK_VATMMP

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Zatrudniamy do naszego Zespołu!

Czy chcesz pracować w dynamicznym środowisku specjalistów, które oferuje elastyczne warunki zatrudnienia? Jeśli tak, mamy dla Ciebie idealną propozycję! Nasza firma dynamicznie się rozwija, dlatego poszukujemy utalentowanych i zaangażowanych osób na stanowiska Samodzielnej/go…
Pozostałe

Moja Księgowa Online jako partner biznesowy

W dzisiejszych czasach wybór partnera biznesowego rozpatruje się na wszystkie strony. Jednym z kluczowych aspektów jest weryfikacja pod względem rzetelności w dokonywanych płatnościach. To daje realny pogląd na stan firmy oraz jego stosunek do współpracy z innymi podmiotami. DAMAL,…
Pozostałe

Tarcza antykryzysowa. Ułatwienia dla podatników. [zbiór]

Tarcza antykryzysowa to temat bardzo rozległy. Ilość zapisów, rozporządzeń i interpretacji może przyprawić każdego podatnika o zawrót głowy. Oczywistym jest, że większość z nas korzysta ze wsparcia profesjonalistów (niezależnej księgowej czy biura rachunkowego) opierając się na ich…