Ustawa o sygnalistach

Ustawa o sygnalistach uchwalona

Ustawa o sygnalistach uchwalona przez Sejm 14-ego czerwca 2024 r. To kolejna zmiana w przepisach! Nowa ustawa oznacza, że pracodawcy m.in. zatrudniający co najmniej 50 osób muszą wprowadzić procedury umożliwiające sygnalistom zgłaszanie naruszeń prawa.

Kim jest sygnalista? To osoba, która zgłasza wewnątrz organizacji lub na zewnątrz (organom ścigania lub podmiotom nadzorującym) naruszenia norm prawnych, o których dowiedziała się w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Co wprowadza ustawa

Ustawa o sygnalistach ma zabezpieczyć osoby zgłaszające naruszenia prawa dotyczących m.in. korupcji, zamówień publicznych czy finansów. Wyjątkiem są zgłoszenia dotyczące naruszeń z zakresu prawa pracy, chyba że pracodawca sam to umożliwi.

Kogo dotyczy ustawa?

Ustawa obejmuje pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób, wliczając pracowników na pełne etaty, umowy cywilnoprawne i samozatrudnionych. Próg ten nie ma zastosowania do podmiotów z sektora finansowego, np. banki czy biura rachunkowe, gdzie ustawa musi zostać wdrożona obligatoryjnie. Z kolei w przypadku urzędów czy jednostek organizacyjnych gminy obowiązek ten będzie dotyczył w przypadku, kiedy liczba mieszkańców gminy będzie wynosiła powyżej 10.000

Obowiązki pracodawców związane z ustawą

Aby poprawnie wdrożyć obowiązującą ustawę, pracodawcy muszą stworzyć procedurę zgłaszania naruszeń, ustaloną w konsultacji z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. Kluczowymi cechami takiej procedury to przede wszystkim jej dostępność, jasno określona jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, sposoby zgłaszania, a także ochronę poufności sygnalisty.

Ochrona sygnalistów

Osoby zgłaszające naruszenia wg nowej ustawy mają ochronę przed działaniami odwetowymi od chwili zgłoszenia naruszenia. Obejmuje to zakaz odmowy zatrudnienia, zwolnienia, obniżenia wynagrodzenia, przeniesienia na niższe stanowisko, mobbing czy dyskryminacji. Sygnaliści mają również prawo do odszkodowania za doznane szkody.

Kary za naruszenie ustawy

Ustawa o sygnalistach przewiduje również konsekwencje w sytuacji kiedy pracodawca uniemożliwi lub utrudni zgłoszenia naruszeń. W przypadku niewdrożenia wymaganych procedur lub podejmowania działań odwetowych wobec sygnalistów pracodawcom grożą kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Zadbaj o spokój w Twojej firmie! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz, lub napisz na adres biuro@mojaksiegowa.online, aby zapewnić Twojej firmie rozliczenia zawsze zgodne z przepisami oraz gwarancję, że tego typu przepisy Ci nie umkną.

 

Źródło inforlex.pl

sygnaliściustawaustawaosygnalistach

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

W ramach przepisów Tarczy Antykryzysowej (art.22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw),…
Close-up of business woman hands check company finance data repo
Pozostałe

Nowy obowiązek sprawozdawczy platform cyfrowych w Unii Europejskiej – na czym polega?

Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej powinno zostać zaimplementowane do polskiego prawa do końca obecnego roku. Według Ministerstwa Finansów nowe przepisy przyniosą wiele korzyści, przede wszystkim mają za zadanie ujednolicić pewne procesy i rozliczenia. Ministerstwo zachęca do udziału w konsultacjach, tak by osiągnąć pełen dialog przed wprowadzeniem zasad w życie.

Pozostałe

Komunikacja z klientem

Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez Biuro Rachunkowe Mojaksiegowa.online jest innowacyjny program SaldeoSMART Komunikacja z Klientem. Jest to platforma online dedykowana dla biur rachunkowych oraz ich klientów. SaldeoSMART Komunikacja z Klientem umożliwia m.in.: przesyłanie rozliczeń księgowych,…