Wsparcie z Tarczy bez PIT i CIT

Minister Finansów podpisał rozporządzenie zwalniające z podatku PIT i CIT subwencje wypłacone w ramach Tarcz Finansowych 1.0 i 2.0. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Wsparcie z Tarczy bez PIT i CIT to element strategii Rządu w walce z Pandemią.

Ministerstwo wyjaśnia, iż wydatki pokryte środkami subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Dotyczy to również okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.

Tarcza skierowana jest do przedsiębiorców, beneficjentów wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju.

Obok Tarcz PFR oraz Tarcz branżowych, jest to już kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców, których dotknął kryzys spowodowany COVID-19.

„Rezygnacja z poboru podatku zapewni podmiotom gospodarczym zwiększone możliwości finansowania działalności, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój i poziom zatrudnienia, a w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju” – podsumował Minister Tadeusz Kościński.

Przypominamy: Jak stosować przepisy podatkowe wprowadzone w związku z pandemią COVID-19

ŹRÓDŁO: GOV.PL
CITPITTarczaTarcza1.0Tarcza2.0

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Nowy JPK a Split Payment

Przedsiębiorcy, których transakcje zawierają informację o stosowaniu Split Payment, będą mieli obowiązek oznaczać takie transakcje w pliku JPK_VAT. Stanie się to równolegle z wejściem w życie nowego wzoru deklaracji. Czym jest Split Payment? Wdrożony został…
Pozostałe

Wprowadzenie pojęcia pracy zdalnej do Kodeksu Pracy

Jedną z trwałych zmian, jakie zostawiła pandemia Covid-19 jest przejście na system pracy zdalnej lub hybrydowej części pracowników. Okres ten pokazał, że jest to możliwe, a pracownicy są tak samo, a czasem i bardziej produktywni. Z tego względu wielu pracowników zdalnych, ale i ich pracodawców planuje utrzymać ten stan dalej. Do tej pory warunki pracy zdalnej opierały się na tzw. ustawie covidowej, jednak do Sejmu trafił już projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w tym aspekcie.