Wsparcie z Tarczy bez PIT i CIT

Minister Finansów podpisał rozporządzenie zwalniające z podatku PIT i CIT subwencje wypłacone w ramach Tarcz Finansowych 1.0 i 2.0. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Wsparcie z Tarczy bez PIT i CIT to element strategii Rządu w walce z Pandemią.

Ministerstwo wyjaśnia, iż wydatki pokryte środkami subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Dotyczy to również okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.

Tarcza skierowana jest do przedsiębiorców, beneficjentów wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju.

Obok Tarcz PFR oraz Tarcz branżowych, jest to już kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców, których dotknął kryzys spowodowany COVID-19.

„Rezygnacja z poboru podatku zapewni podmiotom gospodarczym zwiększone możliwości finansowania działalności, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój i poziom zatrudnienia, a w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju” – podsumował Minister Tadeusz Kościński.

Przypominamy: Jak stosować przepisy podatkowe wprowadzone w związku z pandemią COVID-19

ŹRÓDŁO: GOV.PL
CITPITTarczaTarcza1.0Tarcza2.0

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

W ramach przepisów Tarczy Antykryzysowej (art.22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw),…
podatki

Polski Ład 2.0

Od 1 lipca 2022 w życie wchodzą nowe zmiany w polskim prawie podatkowym. Popularnie zwany „Polski Ład 2.0” to korekty wprowadzone do ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy…