Polski Ład 2.0

Od 1 lipca 2022 w życie wchodzą nowe zmiany w polskim prawie podatkowym. Popularnie zwany „Polski Ład 2.0” to korekty wprowadzone do ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Przebieg prac nad ustawą i ostateczne brzmienie „Polskiego Ładu 2.0” możemy sprawdzić na stronie rządowej. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Obniżenie PIT z 17% do 12%

To najważniejsza zmiana – dotyczy podatników, którzy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych (na umowie o pracę, umowie zlecenie lub prowadząc działalność gospodarczą i rozliczając się skalą podatkową). Obniżenie stawki PIT pozwala również wyjątkowo na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku.

Częściowy powrót do odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Jedną z najpowszechniej komentowanych zmian wprowadzonych przez Polski Ład, była rezygnacja z możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W Polskim Ładzie 2.0 ta możliwość częściowo wraca – dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu i podatku liniowego, a częściowo także dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej). Limit odliczeń w tym roku wynosi 8700 zł (i ma być waloryzowany w kolejnych latach).

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Do tej pory ulga miała być indywidualnie wyliczaną kwotą odliczaną od dochodu dla osób, których roczne dochody mieszczą się w granicach od 68 412 zł do 133 692 zł. Ta ulga jest całkowicie likwidowana.

Preferencyjne warunki dla samotnych rodziców

Wracają preferencyjne warunki rozliczania podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci. Preferencja powraca dokładnie w takiej samej formie, jak miało to przed wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0 – podatek będzie obliczany w podwójnej wysokości od połowy dochodu samotnego rodzica.

Zmiana rozliczeń dochodów dzieci

Zmieni się także kwota zarobków, które może osiągnąć dziecko, nie powodując tym samym straty preferencji podatkowych u swoich rodziców. Kwota ta będzie wynosić w 2022 roku 16 061,28 zł, czyli 12-krotność renty socjalnej.

podatkiPolski Ład

Ostatnie wpisy

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Obieg dokumentów

Stosowany w naszym Biurze Rachunkowym program SaldeoSMART, to innowacyjne narzędzie do odczytywania papierowych dokumentów i ich elektronicznego obiegu w firmie. Program umożliwia automatyczne wprowadzanie dokumentów do elektronicznego obiegu i pozwala na dostęp do archiwum bezpośrednio z wykorzystywanych programów towarzyszących.…