Polski Ład 2.0

Od 1 lipca 2022 w życie wchodzą nowe zmiany w polskim prawie podatkowym. Popularnie zwany „Polski Ład 2.0” to korekty wprowadzone do ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Przebieg prac nad ustawą i ostateczne brzmienie „Polskiego Ładu 2.0” możemy sprawdzić na stronie rządowej. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Obniżenie PIT z 17% do 12%

To najważniejsza zmiana – dotyczy podatników, którzy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych (na umowie o pracę, umowie zlecenie lub prowadząc działalność gospodarczą i rozliczając się skalą podatkową). Obniżenie stawki PIT pozwala również wyjątkowo na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku.

Częściowy powrót do odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Jedną z najpowszechniej komentowanych zmian wprowadzonych przez Polski Ład, była rezygnacja z możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W Polskim Ładzie 2.0 ta możliwość częściowo wraca – dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu i podatku liniowego, a częściowo także dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej). Limit odliczeń w tym roku wynosi 8700 zł (i ma być waloryzowany w kolejnych latach).

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Do tej pory ulga miała być indywidualnie wyliczaną kwotą odliczaną od dochodu dla osób, których roczne dochody mieszczą się w granicach od 68 412 zł do 133 692 zł. Ta ulga jest całkowicie likwidowana.

Preferencyjne warunki dla samotnych rodziców

Wracają preferencyjne warunki rozliczania podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci. Preferencja powraca dokładnie w takiej samej formie, jak miało to przed wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0 – podatek będzie obliczany w podwójnej wysokości od połowy dochodu samotnego rodzica.

Zmiana rozliczeń dochodów dzieci

Zmieni się także kwota zarobków, które może osiągnąć dziecko, nie powodując tym samym straty preferencji podatkowych u swoich rodziców. Kwota ta będzie wynosić w 2022 roku 16 061,28 zł, czyli 12-krotność renty socjalnej.

podatkiPolski Ład

Zobacz pozostałe wpisy

Bez kategorii, Pozostałe

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo, Z okazji Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć najszczersze życzenia naszym Klientom i Partnerom. Aby nadchodzący czas był przepełniony czasem z rodziną, który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem…
biuro rachunkowe

Jak skorzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?

Jedną z nowości w Polskim systemie rachunkowości jest Krajowy System e-Faktur (KSeF). Tłumaczymy kto, w jaki sposób i kiedy powinien z niego skorzystać. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku…
biuro rachunkowe, podatki

Praca zdalna z Biurem Rachunkowym MojaKsiegowa.Online to korzyści dziś i w przyszłości! Zobacz, jakie proponujemy rozwiązania i skorzystaj z nich.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju, wymusiła w wielu sektorach konieczność przejścia z pracy offline w biurze, na pracę zdalną. Szczególnie trudne zadanie mają te firmy, które nie korzystały dotychczas ze zintegrowanych systemów informatycznych, w tym księgowych oraz komunikacji pomiędzy klientem…