Jak skorzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?

Jedną z nowości w Polskim systemie rachunkowości jest Krajowy System e-Faktur (KSeF). Tłumaczymy kto, w jaki sposób i kiedy powinien z niego skorzystać. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).

Co to jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Jest to system informatyczny, który pozwala na wystawienie i udostępnienie faktur ustrukturyzowanych. Można powiedzieć, że to taka baza wszystkich faktur, którą nadzoruje Krajowa Administracja Skarbowa. System zaczął funkcjonować od początku 2022 roku.

Co to jest faktura ustrukturyzowana?

Jest to e-Faktura, w formacie .xml zgodnym ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. 

Jest to nowe rozwiązanie, obok tradycyjnych papierowych faktur i faktur elektronicznych chętnie wykorzystywanych w ostatnich latach. Jednolita struktura e-Faktur wygenerowanych w Krajowym Systemie e-Faktur ma pomóc w analizie i kontroli danych z faktur.

Jak skorzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?

Żeby wystawić e-fakturę przez Krajowy System e-Faktur, możesz skorzystać z dwóch opcji.

  1. Bezpłatne narzędzie udostępnione przez Ministerstwo Finansów – poprzez rządową stronę
  2. Program komercyjny – obecnie trwa proces integrowania komercyjnych platform rachunkowych do KSeF, część z nich już wprowadziło zmiany

Dla kogo jest Krajowy system e-Faktur?

Obecnie rozwiązanie jest dobrowolne. Może, ale nie musi na nie przejść przedsiębiorca zarejestrowany, jak i zwolniony z podatku VAT, a także podatnicy zidentyfikowani w Polsce do procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

Od kiedy Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy?

Plany zakładają, że po decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie rozwiązaniem obowiązkowym dla wszystkich. Miałoby się to stać od roku 2023.

Zobacz pozostałe wpisy

Pozostałe

Wprowadzenie pojęcia pracy zdalnej do Kodeksu Pracy

Jedną z trwałych zmian, jakie zostawiła pandemia Covid-19 jest przejście na system pracy zdalnej lub hybrydowej części pracowników. Okres ten pokazał, że jest to możliwe, a pracownicy są tak samo, a czasem i bardziej produktywni. Z tego względu wielu pracowników zdalnych, ale i ich pracodawców planuje utrzymać ten stan dalej. Do tej pory warunki pracy zdalnej opierały się na tzw. ustawie covidowej, jednak do Sejmu trafił już projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w tym aspekcie.

Praca zdalna z Biurem Rachunkowym MojaKsiegowa.Online to korzyści dziś i w przyszłości! Zobacz, jakie proponujemy rozwiązania i skorzystaj z nich.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju, wymusiła w wielu sektorach konieczność przejścia z pracy offline w biurze, na pracę zdalną. Szczególnie trudne zadanie mają te firmy, które nie korzystały dotychczas ze zintegrowanych systemów informatycznych, w tym księgowych oraz komunikacji pomiędzy klientem…
Menu